Venetian

Venetian Tall Ornate Vase V3G

GREEN
480mm diameter; 490mm high
46kg

Venetian Square Planter V4G

GREEN
390mm square; 380mm high
35kg

Venetian Trough V5G

GREEN
600mm long; 340mm wide; 300mm high
35kg

Venetian Bird Bath V6G

GREEN
510mm diameter; 670mm high
43kg

Venetian Sundial V8G

GREEN
510mm diameter; 670mm high
50kg
Sundial: 190mm diameter; 1kg

Venetian Curved Bench V12G

GREEN
1160mm long; 410mm wide; 475mm high
120kg